BIM-Strategi

Implementering av BIM kräver mer än bara virtuella modeller. Utvärdering av projektförutsättningar, risker, identifikation och specificering av effektmål krävs. Implementeringen ställer även krav på en anpassad projektorganisation utifrån projektspecifika förutsättningar samt ett medvetet arbete med process, metodik och teknik. Vi utvecklar och sammanställer BIM-strategiska styrande dokument till er verksamhet samt säkerställer implementeringsarbetet i både verksamheten och projekten.

BIM-Samordnare

Våra BIM-samordnare hjälper er att koordinera hanteringen av digitala leveranser från projektgruppens medlemmar samt är ett stöd till projektorganisationen. BIM-samordnaren har bland annat kompetens att aggregera informationsmodeller från olika discipliner och utföra kvalitetskontroller. Kvalitetskontrollerna kan bland annat vara kollisionskontroller, tillgänglighetskontroller, toleranskontroller och informationskontroller. Syftet med kvalitetskontrollerna är dels att kvalitetssäkra handlingar till produktionen för att undvika ändrings- och tilläggsarbeten som oftast generera höga projektkostnader. Dels att säkerställa att informationen från modellerna kan förvaltas på ett sätt som effektiviserar kommande skeden.