Byggprojekt blir alltmer komplexa och ställer högre krav på säkerhet och hållbarhet. Materialkonsumtionen är miljöbelastande samtidigt som det är den uteslutande högsta kostnadsposten i ett byggprojekt. Våra konstruktörer använder den senaste tekniken för att optimera dimensioneringen vilket reducerar materialåtgången, kostnaderna samt miljöpåverkan. Samkonsult medverkar under hela byggprocessen för att säkerställa att projektet blir hållbart och kostnadseffektivt.

  • Konstruktionsprojektering
  • Konstruktionsberäkningar
  • Tekniskt samordningsansvar
  • Expertgranskningar, tekniska utredningar och besiktningar