Som byggherreombud och generalkonsulter är vi din dedikerade expert och företrädare under hela byggprocessen. Vi säkerställer att dina intressen som byggherre tillgodoses på bästa möjliga sätt och driver projekt mot ett framgångsrikt resultat. Vi hjälper till att utveckla projekten, vi upphandlar konsulter och entreprenörer, vi följer produktionen och kvalitetssäkrar den så att garantiförfarandet går smidigt till och slutresultatet blir bättre än förväntat.

Hållbarhet och systematiskt arbete präglar hela vår arbetskedja vilket sätter positivt spår igenom hela projektet. Genom att anlita Samkonsult som Byggherreombud kan du vara säker på att du har en pålitlig och kompetent partner vid din sida som sätter dina intressen som första prioritering.

Som byggherreombud och generalkonsulter har vi idag projekt för närmare 12 miljarder kronor.