Vi erbjuder byggledare med lång erfarenhet av att leda bostadsprojekt och samhällsfastigheter. Vi arbetar med allt från ombyggnader till nyproduktion.

Som samverkande byggledare representerar vi byggherren på arbetsplatsen där vi säkerställer genomförandeskedet och ser till att produktionen följer det som har projekterats och kontrakterats. Att klara av att bestämd projekttid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö uppnås.