När projekt lämnas över till förvaltning ska informationen användas och förädlas i olika drift-, underhålls- och verksamhetsprocesser. Vi hjälper fastighetsförvaltare att utveckla processer som stödjer ett effektivt PLM-arbete. Vi hjälper även förvaltningsorganisationer i deras kravställning till projekten för att säkerställa att informationen som genereras och överlämnas ska kunna användas ur ett livscykelperspektiv.