Implementering av BIM kräver mer än bara virtuella modeller. Utvärdering av projektförutsättningar, risker, identifikation och specificering av effektmål krävs. Implementeringen ställer även krav på en anpassad projektorganisation utifrån projektspecifika förutsättningar samt ett medvetet arbete med process, metodik och teknik. Vi utvecklar och sammanställer BIM-strategiska styrande dokument till er verksamhet samt säkerställer implementeringsarbetet i både verksamheten och projekten.