Vi är den självklara partners för VVS -system. Vi hjälper till med VVS-projektering, installations- och tekniksamordning och projekteringslösning. Vi levererar lösningar som är

kostnads- och funktionseffektiva med hänsyn till projektets behov och investeringskostnader samt driftkostnader.

Vi utför projektering i programmen MagicCad och Revit. Modellering görs i 3D program med rätt koordinater och höjder så att modellen kan nyttjas fullt ut under projekteringen, produktionen och förvaltningen genom bland annat en digital tvilling.

Vi hjälper till med:

  • Rådgivning
  • Projektering
  • Simuleringar av klimatet
  • Installationsledning
  • Samordning mellan olika teknikområden
  • Utredning av befintliga- eller föreslagna system