Varje år drabbas hundratusentals fastighetsägare av fuktproblem i sina byggnadsverk.

I takt med ökade energi- och hållbarhetskrav blir byggnaderna allt tätare vilket medför ökad risk för diverse fuktskador. Fuktskador är idag ett mycket vanligt problem i många byggnader och har en negativ påverkan på byggnadens konstruktion, inomhusmiljön och människors hälsa. För att minimera risken för fuktskador är det viktigt med ett fackmannamässigt fuktsäkerhetsarbete genom hela byggprocessen. Våra diplomerade fuktsakkunniga och diplomerade fuktsäkerhetsansvariga hjälper dig att uppnå ett fuktsäkert projekt. Vi är vana att arbeta med de flesta miljöcertifieringssystem så som Miljöbyggnad Silver och Guld, Svanen, BREEAM-SE, LEED med flera.

 • Fuktinventering
 • Fuktanalys
 • Fuktsäkerhetsprogram
 • Fuktsakkunnig
 • Fuktsäkerhetsansvarig
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsplan
 • Arbetsbredning
 • Fuktronder
 • Fuktkontrollplan
 • Uttorkning
 • Fuktmätningar
 • Fuktskadeutredningar
 • Fuktinventering
 • Fuktskadeutredning