Byggnadsfysik

Varje år drabbas hundratusentals fastighetsägare av fuktproblem i sina byggnadsverk. I takt med ökade energi- och hållbarhetskrav blir byggnaderna allt tätare vilket medför ökad risk för diverse fuktskador. Fuktskador är idag ett mycket vanligt problem i många byggnader och har en negativ påverkan på byggnadens konstruktion, inomhusmiljön och människors hälsa. För att minimera risken för fuktskador är det viktigt med ett fackmannamässigt fuktsäkerhetsarbete genom hela byggprocessen.

 • Fuktinventering
 • Fuktanalys
 • Fuktsäkerhetsprogram
 • Fuktsakkunnig
 • Fuktsäkerhetsansvarig
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsplan
 • Arbetsbredning
 • Fuktronder
 • Fuktkontrollplan
 • Uttorkning
 • Fuktmätningar
 • Fuktskadeutredningar
 • Fuktinventering
 • Fuktskadeutredning

Digitalisering

Samhällsbyggnadssektorn genomgår en digital transformation. Samkonsult skräddarsyr helhetslösningar för att möta de digitala omställningar som framtidens krav ställer. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten och skapa bättre styrning, kontroll och ekonomi i projekten.

 • BIM-strategi
 • BIM-samordning
 • Digitaliseringsstrategi
 • Product Lifecykel Management, PLM

Konstruktion

Byggprojekt blir allt mer komplexa och ställer högre krav på säkerhet och hållbarhet. Materialkonsumtionen är miljöbelastande samtidigt som det är den uteslutande högsta kostnadsposten i ett byggprojekt. Våra konstruktörer använder den senaste tekniken för att optimera dimensioneringen vilket reducerar materialåtgången, kostnaderna samt miljöpåverkan. Samkonsult medverkar under hela byggprocessen för att säkerställa att projektet blir hållbart och kostnadseffektivt.

 • Konstruktionsprojektering
 • Konstruktionsberäkningar
 • Tekniskt samordningsansvar
 • Expertgranskningar, tekniska utredningar och besiktningar

Utbildning

Samkonsult har ett helhetstänkande utbildningsutbud inom samhällsbyggnad. Vi har fram till idag utbildat fler än 10 000 yrkesverksamma personer. Vi arbetar tillsammans med universitetsvärlden där våra medarbetare bedriver forskning och undervisning. Yrkeshögskolan är också en viktig samarbetspart där vi tar fram och utveckla utbildningar inom samhällsbyggnad utifrån näringslivets behov. Vi hjälper även företag med kompetensutveckling genom att skräddarsy utbildningar utifrån företagsspecifika önskemål.

 • Universitet och yrkeshögskola

  Samkonsult tillhandahåller lärare med hög pedagogik och lång undervisningserfarenhet till högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Vi utbildar, examinerar och utvecklar många olika kurser inom samhällsbyggnad, allt ifrån tekniska ämnen som konstruktion, byggnadsfysik och digitalisering till generella kurser som juridik projektledning och byggstyrning. Vi sitter med som näringslivsrepresentaner i flera ledningsgrupper på olika lärosäten.

 • Företagsutbildningar

  Samkonsult erbjuder kvalificerade utbildningar och har ett heltäckande kursutbud inom samhällsbyggnadssektorn. Vårt kursutbud innehåller bland annat ämnena byggnadsteknik, konstruktionsteknik, digitalisering, projektledning, ledarskap, arbetsmiljö och juridik. Vi kan även arrangera företagsanpassade utbildningar och skräddarsy innehållet efter företagsspecifika behov.

Hemisferio

En citat från VD eller referens från en kund typ.

Morbi bibendum eu velit mattis aliquam. Nulla ac ullamcorper dui, in dictum nibh. Aliquam ac dictum nunc, eget auctor est. Integer auctor imperdiet mauris.

Bruce Miller

Founder – Hemisferio